Proč právě Crapet?

Jednoduše protože na to máme. Protože víme, co je zapotřebí pro správné použití jeřábů na stavbách. Protože se celý profesní život pohybujeme okolo jeřábů Potain. Protože pracujeme způsobem, kterým se z nás stanou partneři. Protože vám budeme říkat pravdu. Protože společně přeměníme váš projekt, který doposud byl jen na papíře, ve skutečnost.
Petr Holub, ředitel společnosti Crapet s.r.o.

Jeřáby POTAIN

Prodáváme

Chcete jeřáb Potain vlastnit a používat na svých stavbách? Jistě. Bude váš. Jeřáb dopravíme, postavíme. Nastavíme bezpečnostní prvky. Provedeme všechny zátěžové testy či revizní zkoušky potřebné pro uvedení do provozu. Proškolíme obsluhu. Poskytneme vám kompletní dokumentaci. Pokud nemáte, doporučíme jeřábníka se zkušenostmi na jeřábech Potain. Záruka poskytovaná výrobcem je samozřejmostí. Crapet s.r.o. má veškerá povolení pro provádění garančních oprav.

Pronajímáme

Potřebujete jeřáb Potain pouze zapůjčit? Zajistíme vám vše "na klíč". Přijedeme se podívat na stavbu, zpracujeme veškerou projektovou dokumentaci potřebnou pro přípravu základu jeřábu. Zajistíme dopravu, montáž na místě - a to včetně mobilního jeřábu pro montáž. Provedeme zátěžové testy a revizní zkoušky. Po ukončení stavby jeřáb zdemontujeme a odvezeme. V době pronájmu zajišťujeme servis jeřábu s bezplatnou dodávkou náhradních dílů. Garantujeme zahájení servisu do 24 hodin od nahlášení poruchy.

Poradíme vám

Použití jeřábů je široké. Zeptejte se nás, kde všude můžete jeřáb použít? Jak vám ušetří náklady a pracovní sílu? Již od nás jeřáb Potain máte a nejste si jisti jeho použitím pro další stavbu? Společně přijdeme na ideální, nejvhodnější a bezpečné řešení.
Jaké typy jeřábů máme

Co umíme

Speciální použití jeřábů POTAIN

Nejedete podle tabulek? Máte projekt, který je specifický nebo podmínky na staveništi jsou stížené?

V dokumentaci k jeřábům Potain jsou uvedeny standartní způsoby použití. Pokud si však stavba žádá adaptaci jeřábů, rádi společně najdeme řešení. Navrhneme možné varianty a zajistíme veškeré technické kalkulace pro konfiguraci strojů.

 

Opravy a garanční servis

Jsme autorizovaným servisem pro jeřáby Potain. Provádíme záruční opravy jeřábů, i běžný servis starších strojů.

Na pronájem jeřábů Potain poskytujeme „SERVIS 24“ – do 24 hodin od nahlášení poruchy máte jistotu, že bude stroj bude servisován. Pokud bude možné poruchu odstranit na místě, opravíme ji. Pokud ne, zajistíme náhradní díly nutné k uvedení stroje do provozu.

 

Montáže, demontáže, přeprava strojů

Ať již si jeřáb od nás kupujete či pronajímáte, zajistíme vám dovezení či odvezení jeřábu ze stavby. Přepravu zajišťujeme celosvětově.

Na stavbě jeřáb smontujeme a uvedeme do provozu (včetně všech nezbytných revizí a kontrol) a po ukončení stavby jeřáb demontujeme.
 
 
 

Dodávky náhradních dílů

Dodáváme náhradní díly pro jeřáby Potain.

– k novým strojům v rámci garanční doby.

– k použitým modelům je možné zvolit si dva termíny dodání. Standardní s dodáním do cca 5. pracovních dnů či zrychlený, tzv. „break down“, s dodávkou dílů pro jeřáb do 24 hodin.

 

Zajištění obsluhy strojů

Jeřábníci doporučení firmou Crapet mají dlouholeté zkušenosti na jeřábech Potain. Jsou držiteli všech nutných průkazů (jeřábnického či vazačského průkazu) a pravidelně absolvují veškerá školení a přezkoušení.

Pokud nevyužijete žádného z námi doporučených pracovníků, jsme schopni proškolit budoucí obsluhu jeřábu. Předáme mu veškeré informace o nakládání s jeřábem a jeho údržbě. Provedeme nutný zácvik. Zajistíme přezkoušení a vystavení jeřábnického průkazu.
 
 
 
 

Revize a Periodické kontroly jeřábů

Zajišťujeme revizní zkoušky zdvihacích zařízení a elektro zařízení jeřábů Potain. Zkoušky jsou prováděny vždy po montáži jeřábu na stavbě a poté periodicky opakovány.

– Revizní zkoušky zdvihacích zařízení – dle ČSN 12480-1
– Revizní zkoušky elektrovýstroje zdvihacích zařízení – dle ČSN 331500, 332550.

Jeřáby Potain současně procházejí patřičnou kontrolou zařízení. Kontrolujeme nosné části jeřábu, elektrovýstroj, spotřební materiál (lana, brzdové obložení), seřízení brzd, promazání důležitých částí. Provádíme kontrolu bezpečnostních prvků, kontrolu údržby jeřábu jeřábníkem a jiné nezbytné kontroly jeřábů, nutné pro hladký a bezproblémový chod zařízení.

Zajímají vás konkrétní typy našich jeřábů?

Kontakty na nás

Sídlo firmy

Na Chmelnici 550

     256 01 Benešov

+420 605 993 339

 mail@crapet.cz 

  GPS souřadnice: 49.7796839N, 14.6953497E

Skladová plocha firmy

 kat. území Dunávice, Dunávice, 257 44

 GPS souřadnice: 49.816343, 14.553558

Servis

 +420 604 990 984

Kudy k nám?